Báo cáo khảo sát điều tra tình hình việc làm của sinh viên K42 tốt nghiệp năm 2020  (28/12/2021)
Số: 262/BC-CĐSP-2021
Ngày 28 tháng 12 năm 2021
Báo cáo khảo sát điều tra việc làm của sinh viên K42 tốt nghiệp năm 2020.

Báo cáo hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2020 - 2021  (07/10/2021)
Số: 201/BC-CĐSP-KT
Ngày 06 tháng 10 năm 2021
Báo cáo đảm bảo chất lượng NH 2020 - 2021: BC hoat dong ĐBCL NH 20-21.

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019  (30/12/2020)
Số: 296/BC-CĐSP
Ngày 28 tháng 12 năm 2020
Báo cáo: BC Tinh hinh viec lam SV tot nghiep nam 2019.

Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng giáo dục trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt  (21/10/2020)
Quyết định số: 271a/QĐ-CĐSP
Ngày ban hành: ngày 01 tháng 11 năm 2019
Danh mục minh chứng: MCTDG -CSGD_ 20-10-2020.
Nội dung báo cáo: BCTDG CSGD_20-10-2020.

Báo cáo tự đánh giá chương trình ngành Giáo dục Tiểu học  (21/10/2020)
Quyết định số: 340/QĐ-CĐSP
Ngày ban hành: 05 tháng 12 năm 2018
Nội dung báo cáo: Bctdgctgiaoductieuhoc_2020.

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018  (21/10/2020)
Công văn Số: 36a/BC- CĐSPL
Ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2019
Báo cáo: BC Tinh hinh viec lam SV TN 2018.pdf

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017  (21/10/2020)
Công văn Số: 253/BC-CĐSP
Ban hành ngày  21 tháng 12 năm 2018
Báo cáo: BC Tinh hinh viec lam SV TN 2017.pdf

Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016  (21/10/2020)
Công văn Số: 219/CĐSP-KTKĐCL
Ban hành ngày  09 tháng 11 năm 2017
Báo cáo: Tinh hinh viec lam SV TN 2016+phu luc 3.pdf

Báo cáo tổng kết hoạt động đào tạo  (22/09/2020)
Báo cáo năm học 2014 - 2015: BC HOAT DONG DT 2014-2015.
Báo cáo năm học 2015 - 2016: BC HOAT DONG DT 2015-2016.
Báo cáo năm học 2016 - 2017: BC HOAT DONG DT 2016-2017.
Báo cáo năm học 2017 - 2018: BC HOAT DONG DT 2017-2018.
Báo cáo năm học 2018 - 2019: BC HOAT DONG DT 2018-2019.
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 12
Số lần truy cập: 1505169
Thông báo