Phổ biến các luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua Kỳ họp thứ 3  (22/08/2022)

Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022  (15/02/2022)

Báo cáo công tác tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo và báo cáo công khai CSGD năm 2021  (29/11/2021)

Thực hiện Thông tư quy định quy trình tiếp công dân  (18/10/2021)

Kế hoạch công tác pháp chế năm học 2021 - 2022  (07/10/2021)

Luật xử phạt vi phạm hành chính và các biện pháp xử lý hành chính.  (01/06/2021)
Quốc hội ban hành Luật xử lý vi phạm hành chính.

Luật xử lý vi phạm hành chính: Luật số 15_2012_QH13.

Luật sữa đổi, bổ sung một số điều xử lý vi phạm hành chính: Luật số 67_2020_QH14.


Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá  (31/05/2021)

Những nội dung mới, cốt lõi trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII  (23/04/2021)


Văn bản Qui phạm pháp luật  (29/03/2021)
1. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước: 10_2017_QH.14.
2.Thông tư Quy địnhvề công tác bồi thường cùa nhà nước: 08_2018_TT - BTP.
3.Thông tư Quy định thủ tục yêu cầu bồi thường của nhà nước: 09_2019_TT-BTP.
4. Nghị định Quy định một số điều sữa đổi của Luật GDĐH: 99_2019_NĐ-CP.


Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021  (23/03/2021)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 16
Số lần truy cập: 1505193
Thông báo