Thông báo về việc cho sinh viên tạm thời nghỉ học và tiếp tục phòng, chống dịch bệnh nCoV gây ra
In bài này Gửi mail
 
Thông báo số  21/TB-CĐSP, ngày 7 tháng 2 năm 2020
Nội dung thông báo : TB nghỉ học, phòng chống dịch nCoV.pdf
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 21
Số lần truy cập: 1511360
Thông báo