Kế hoạch và thông báo tuyển sinh cao đẳng chính Quy năm học 2022 - 2023
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non;

Căn cứ Báo cáo xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt;

Căn cứ Quyết định số 1683/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022;

Căn cứ Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐH ngày 20 tháng 6 năm 2022 về việc Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng;

Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt xây dựng kế hoạch tuyển sinh hệ chính quy năm học 2022 - 2023 như sau:

    @  file kèm theo:                  
                 G
. Kế hoạch tuyển sinh: C42_KHTS CQ _2022.
               A. Thông báo tuyển sinh: C42_TBTS CQ 2022-2023.


 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 16
Số lần truy cập: 1505238
Thông báo