Hướng dẫn thực hiện quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường CĐSP Đà Lạt, năm học 2019 - 2020
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục Đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;

Căn cứ Biên chế năm học 2019 – 2020 trường CĐSP Đà Lạt;

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm của Trường về việc thực hiện Quy chế đánh giá Điểm Rèn luyện của sinh viên hệ chính quy;

    Trường CĐSP Đà Lạt hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên trường CĐSP Đà Lạt năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Quy trính đánh giá kết quả rèn luyện  QUY TRINH DANH GIA DIEM REN LUYEN NH 19.pdf
2. Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện PHIEU DANH GIA REN LUYEN.doc
 
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 14
Số lần truy cập: 1505272
Thông báo