Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ pháp chế và thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2019 - 2020
In bài này Gửi mail
 
       Căn cứ công văn số 4201/BGDĐT-PC ngày 17 tháng 9 năm 2019 và công văn số 4053/BGDĐT-TTr ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ về công tác pháp chế và công tác thanh tra năm học 2019 - 2020. Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ pháp chế 
: Noi dung ke hoạch 213.pdf
2. Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra
: Noi dung ke hoach 212.pdf

 
 Số: 04.2021.TT-TTCP.
Ngày 01 tháng 10 năm 2021' class='link_title1'>Thực hiện Thông tư quy định quy trình tiếp công dân(18/10/2021)
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 30
Số lần truy cập: 102624
Thông báo