Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020
In bài này Gửi mail
 

Thực hiện kế hoạch số 444/KH-SGDĐT ngày 13/3/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Lâm Đồng về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020; Quyết định số 1928/QĐ-TTg ngày 20 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường (Đề án 1928); Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2020 cụ thể như sau:  Kế hoạch PBGDPL năm 2020.

 
 Số: 04.2021.TT-TTCP.
Ngày 01 tháng 10 năm 2021' class='link_title1'>Thực hiện Thông tư quy định quy trình tiếp công dân(18/10/2021)
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 15
Số lần truy cập: 102668
Thông báo