Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Thanh tra - Pháp chế năm học 2020 - 2021
In bài này Gửi mail
 
                         1. Kế hoạch thực hiện thanh tra:  KHTTr20-21.

                         2. Kế hoạch thực hiện pháp chế: KHPC20-21.
 
 Số: 04.2021.TT-TTCP.
Ngày 01 tháng 10 năm 2021' class='link_title1'>Thực hiện Thông tư quy định quy trình tiếp công dân(18/10/2021)
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 9
Số lần truy cập: 102544
Thông báo