Văn bản Qui phạm pháp luật
In bài này Gửi mail
 
1. Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước: 10_2017_QH.14.
2.Thông tư Quy địnhvề công tác bồi thường cùa nhà nước: 08_2018_TT - BTP.
3.Thông tư Quy định thủ tục yêu cầu bồi thường của nhà nước: 09_2019_TT-BTP.
4. Nghị định Quy định một số điều sữa đổi của Luật GDĐH:  99_2019_NĐ-CP.
 
 Số: 04.2021.TT-TTCP.
Ngày 01 tháng 10 năm 2021' class='link_title1'>Thực hiện Thông tư quy định quy trình tiếp công dân(18/10/2021)
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 14
Số lần truy cập: 102551
Thông báo