Kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra và pháp chế năm học 2021 - 2022
In bài này Gửi mail
 


          1. Kế hoạch công tác thanh tra: 195b.2021 KHTT_ NH 2021 - 2022.
          2. Kế hoạch công tác pháp chế: 195a.2021 KHPC_NH 2021 -2022. 
 Số: 04.2021.TT-TTCP.
Ngày 01 tháng 10 năm 2021' class='link_title1'>Thực hiện Thông tư quy định quy trình tiếp công dân(18/10/2021)
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 13
Số lần truy cập: 102628
Thông báo