KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA, KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2017 - 2018
In bài này Gửi mail
 

Căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về tổ chức và hoạt động  thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp;

Căn cứ Công văn số 4037/BGDĐT-TTr ngày 01/9/2017 của Bộ Giáo dục & Đào tạo V/v “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra nội bộ năm học 2017-2018 đối với CSGDĐH, trường SP”.

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt;

Trường CĐSP Đà Lạt xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018 như sau: KH Thanh tra NB năm học 2017-2018.
 
 LUẬT THƯ VIÊN(07/01/2020)
Web xem điểm
Web mail
Thời khóa biểu
Sở giáo dục và đào tỉnh lâm đồng
Bộ giáo dục và đào tạo
Thư viện điện tử
HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang online: 23
Số lần truy cập: 1095818

Liên kết website
select